Plutôt French toast ou avocado toast au bacon ? 😍❤️⁠ ⁠ 📸 @cafe_foufou